Kalender


Raceledelsen arrangerer flere gange årligt sociale aktiviteter, heriblandt det årlige Curly-træf, som er samlingspunkt for både danske og udenlandske Curly-ejere.


I menuen finder du yderligere information om, hvad vores Curly-træf og Dual-dag kan indeholde af aktiviteter, samt et galleri for afholdte arrangementer.


Se vores arrangementer herunder.

Årsmøde 2024


Der indkaldes til årsmøde lørdag den 3. februar 2024 kl. 13.00. Årsmødet afholdes på Fyn, ved Odense, på adressen:


Blommenslyst Kro

Middelfartvej 420, 5491 Blommenslyst


Dagsorden til årsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)
 4. Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde
 5. Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt budget for indeværende år
 6. Valg af
  1. revisor samt revisorsuppleant
  2. evt. medlem(mer) og suppleant(er) til raceledelsen
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt


Forslag til årsmødet
Forslag skal være Formand Anja Buhl-Westermann i hænde senest den 1. november 2023. Forslag sendes på mail til formand@curlycoated-retrievere.dk.


Der er opstillet følgende forslag til årsmødet:

Forslag 1 - ændring til Årets Sports-Curly


Valg til raceledelsen
Afgående medlemmer:
Ingelise Koed - modtager genvalg
Michael Rosenberg Gotthard - modtager ikke genvalg


Ønsker du at opstille som kandidat til raceledelsen, skal din indstilling være DRK’s sekretariat i hænde senest den 10. oktober. Dokument og evt. billede sendes på mail til post@d-r-klub.dk.


For at opstille til raceledelsen skal man have haft 1 års anciennitet i DRK samt være medlem af DKK.


Oplysning om opstillede kandidater og fremsatte forslag bekendtgøres i klubbens medier i december.

Udvidet mentalbeskrivelse


Afholdes hhv. lørdag og søndag d. 6.-7. april på Fyn.

Der kan deltage 7 hunde pr. dag, hvorfor arrangementet foregår over en weekend.


Tilmelding med fortrinsret for Curly Coated Retriever og Chesapeake Bay Retriever.


Hunden skal være fyldt 2 år. Læs gerne mere om den udvidede mentalbeskrivelse på DKK's hjemmeside.


Nærmere information om arrangementet følger senere.

Træningsdag


Afholdes lørdag den 27. april.


Nærmere information om arrangementet følger senere.

Curly-træf 2024


Afholdes d. 23.-25. august i samarbejde med Raceledelsen for Chesapeake Bay Retriever.


Nærmere information om arrangementet følger senere.

Racens mail:


Bankoplysninger:

curly.dk@gmail.com


9070-1630392418

IBAN: DK8890701630392418

SWIFT/BIC: VRAADK21

Vi samarbejder med Raceledelsen for Chesapeake Bay Retriever. Det er således muligt for Curlyer at tilmelde sig prøver i Chesapeake regi og omvendt. Du finder Chesapeake's aktivitetskalender her: http://chesapeake.dk