Kalender


Raceledelsen arrangerer flere gange årligt sociale aktiviteter, heriblandt det årlige Curly-træf, som er samlingspunkt for både danske og udenlandske Curly-ejere.


I menuen finder du yderligere information om, hvad vores Curly-træf og Dual-dag kan indeholde af aktiviteter, samt et galleri for afholdte arrangementer.


Se vores arrangementer herunder.

Curly-træf 2023


For english see below.


Curly-træffet afholdes i år d. 9.-10. september,  med udgangspunkt fra:


Bryrup Camping

Hovedgaden 58, 8564 Bryrup


Ved booking kontaktes campingpladsen direkte på telefon +45 7575 6780 eller mail info@bryrupcamping.dk.

Henvis til gruppenavn: CURLY1808


Program


Frokost sandwich

Det er muligt at bestille en frokost-sandwich inkl. vand til hhv. lørdag og søndag. Pris kr. 75,-
Bestilling sker senest den 30. august til Michael på mail: medlem@curlycoated-retrievere.dk.
Husk også at tilmelde dig festmiddagen lørdag - se detaljer i programmet herunder.


Officielle prøver og certifikatudstilling tilmeldes via hundeweb.dk. Er du ikke medlem af DKK, skal du derfor oprette en bruger på Hundeweb.LØRDAG, 9. SEP

Lørdagens prøver er åbne for både Curly Coated Retriever og Chesapeake Bay Retriever.

Prøver foregår på adressen: Gammel Skolevej 12, 8765 Klovborg

Pakering foregår ude ved vejen.


Mødetid og indskrivning kl. 8.30

Velkomst og parole kl. 9.00

Brugsprøve og DRK Beginner test starter umiddelbart efter parolen.


Brugsprøve - kl. 9.30 - 11.30

Dommer: Jens M. Jensen

Tilmelding på dagen. Husk hundens stambog og vaccinationspapirer samt evt. apporteringsgenstand (500g dummy). Pris kr. 180,-

Se evt. DRK Prøvesystem 2023 reglementer side 26-27.


DRK prøver

Dommer: Lisa Nørgaard Poulsen

Tilmelding senest 28. august. Der kan stilles i DRK Debutant test og DRK Beginner test.

Tilmelding via Hundeweb.dk. Vælg Aktiviteter og derefter Type: D R K Prøver


Hvalpe- og unghundetræning – start kl. 12.30

Trænere: Ingelise Koed og Bente Wischmann
Ingen forhåndstilmelding. Træningen er et gratis tilbud.


Rally-lydighed (uofficiel) – start kl. 14.00

Dommer: Nanna Kretzschmar Rambøl

Tilmelding senest 4. september. Der kan stilles i Junior (hundefører max 17 år), Begynder, Øvet, Ekspert, Champion og Senior. Pris kr. 100,- (betales på dagen).

Tilmelding skal ske til Nanna på mail: nanna@trygvedhunden.dk.


Festmiddag – start kl. 19.30 på Bryrup Camping

Traditionen tro samles vi på campingpladsen om aftenen til fælles hygge og spisning. Husk at medbringe egne drikkevarer og service. Pris kr. 260,-

Bestilling sker senest den 30. august til Michael på mail: medlem@curlycoated-retrievere.dk.SØNDAG, 10. SEP

Certifikatudstillingen foregår på Bryrup Camping.


Mødetid kl. 9.00

Velkomst kl. 10.00

I frokostpausen hyldes Årets Curlyer.


Certifikatudstilling

Dommer: Frederik Kien Hansen, DK

Tilmelding senest 28. august. Tilmelding via Hundeweb.dk. Vælg Udstilling, derefter Andre udstillinger og fremsøg via Race: Curly Coated Retriever.Curly-meeting 2023


The Curly-meeting will be held on September 9th-10th with base at:


Bryrup Camping

Hovedgaden 58, 8564 Bryrup


When booking, please contact the campsite directly by phone +45 7575 6780 or mail info@bryrupcamping.dk.

Please refer to the group name: CURLY1808


Program


Lunch sandwich

It is possible to order a lunch sandwich with still water both saturday and sunday. Price DKK 75,-

Place your order no later than august 30th to Michael via email: medlem@curlycoated-retrievere.dk.

Also do remember to enter the festive dinner saturday evening - see details in the program below.


Official tests and the certificate show shall be entered through Hundeweb.dk. If you're not a member of the Danish Kennel Club (DKK), then you'll have to create a user on Hundeweb in order to enter official tests and shows.SATURDAY, SEP 9th

Saturdays tests will be open for both Curly Coated Retriever and Chesapeake Bay Retriever.

Tests take place at the address: Gammel Skolevej 12, 8765 Klovborg

Please note that parking is on the roadside.


Meeting time and registration at 8.30

Welcome and parole at 9:00

Obedience test (Brugsprøve) and DRK Beginner test start immediately after the parole.


Obedience test (Brugsprøve) - at 9.30 - 11.30

Judge: Jens M. Jensen

On day entry. Remember your dogs pedigree, vaccination papers and possibly a retrieve (500g dummy). Price DKK 180,- (pay on day).

You can find the test regulations at page 26-27 in the DRK Prøvesystem 2023 (in Danish).


DRK tests (DRK prøver)

Judge: Lisa Nørgaard Poulsen

Registration no later than August 28th. Classes to enter are DRK Debutant test and DRK Beginner test.

Entry via Hundeweb.dk. Choose Activities and then Type: D R K Prøver


Puppy training – starts at 12.30

Trainers: Ingelise Koed and Bente Wischmann

No pre-registration necessary. The training is a free offer.


Rally-Obedience (unofficial) - starts at 14.00

Judge: Nanna Kretzschmar Rambøl

Registration no later than September 4th. Classes to enter are Junior (handler max 17 years), Beginner, Experienced, Expert, Champion and Senior. Price DKK 100,- (pay on day).

Send your registration to Nanna by email: nanna@trygvedhunden.dk.


Festive dinner - starts at 19.30 at Bryrup Camp site

True to tradition, we'll gather at the campsite for a pleasant evening with eating. Remember to bring your own drinks and crockery. Price DKK 260,- 

Place your order no later than august 30th to Michael via email: medlem@curlycoated-retrievere.dk.SUNDAY, SEP 10th

The certificate show takes place at Bryrup Camping.


Meeting time at 9:00

Welcome at 10:00

During the lunch break, we celebrate the Curlies of the Year.


Certifikate show

Judge: Frederik Kien Hansen, DK

Registration no later than August 28th. Entry via Hundeweb.dk. Choose Shows, then Other shows and search via Breed: Curly Coated Retriever.

Mentalbeskrivelse


Forventes afholdt i oktober.

Åben for både Curly Coated Retriever og Chesapeake Bay Retriever.


Nærmere information følger senere.

Dual-dag og Julefrokost


Afholdes lørdag d. 25. november på adressen: Lemmingvej 99, Hasselager


Her får du mulighed for at være sammen med andre curlyejere omkring sjove og hyggelige aktiviteter, hvor alle kan være med.


Vi er både indendørs i stor hal og udendørs, hvis vejret tillader det. Vi slutter dagen med fælles julefrokost.


Dagen bliver planlagt af: Janne og Ingelise.


Nærmere information følger senere.

Julefrokost


Afholdes lørdag d. 16. december på adressen: Turistvej 180, 3460 Birkerød.


Alle kan være med til en fælles gåtur med efterfølgende julehygge.


Nærmere information følger senere.

Årsmøde 2024


Nærmere information følger senere.

Racens mail:


Bankoplysninger:

curly.dk@gmail.com


9070-1630392418

IBAN: DK8890701630392418

SWIFT/BIC: VRAADK21

Vi samarbejder med Raceledelsen for Chesapeake Bay Retriever. Det er således muligt for Curlyer at tilmelde sig prøver i Chesapeake regi og omvendt. Du finder Chesapeake's aktivitetskalender her: http://chesapeake.dk