Curly-træf 2020/Curly-meeting 2020

For our english readers, please look further down.

Curly-træffet er flyttet til 20.-22. august 2021

Bogense Strand Camping har med stor velvillighed tilbudt at flytte hele arrangementet incl. hytte booking til 20.-22. august 2021. 

Afholdes i weekenden den 22.-23. august.
Download invitation her

Kom og vær med enten som tilskuer eller deltager. Alle er velkomne.

Racetræffet holdes dette år med udgangspunkt på adressen:
Bogense Strand Camping
Vestre Engvej 11
5400 Bogense

Årets Curlytræf afholdes i skønne omgivelser på Fyn med base på Bogense Strand Camping.
Alle deres hytter er forhåndsreserveret til deltagere i træffet frem til 1.3.2020. Kontakt Bogense Strand Camping på tlf. 6481 3508 for reservation og husk at meddele at du er fra Curly Coated Retriever.
 

Foreløbigt program:

Lørdag d. 22/8 kl. 9.00
Brugsprøve, Officiel Working Test
I området ved Tarup-Davinde (45 min. fra campingpladsen)

Lørdag aften
Hyggelig festmiddag
I lokale/festtelt på campingpladsen
Pris: kr. 150,- per person.

Søndag d. 23/8 kl. 9.00
Certifikatudstilling, Officiel prøve i Rally-lydighed
Aktiviteterne forløber sideløbende og der vil blive taget hensyn så det er muligt at deltage i begge aktiviteter.

Book jeres overnatning snart!
Vi glæder os til at se jer til en festlig og hyggelig weekend.

Nærmere information kommer senere.

 

VIGTIG INFORMATION:

Er du ikke medlem af DKK?
Er du ikke DKK medlem, skal der oprettes en brugerkonto på Hundeweb.dk, for at tilmelde til Working Test, Markprøve B, Rally-lydigheds konkurrence og Certifikatudstilling på racetræffet. Hvis feltet til DKK registrerings nummer kræves, udfyld da noget tilfældigt fx. "intet".

Har din hund ikke DKK-stambog?
Så skal du medbringe en kopi af stamtavlen (FCI anerkendt) samt kopi af ejerbevis. Dette er for at sikre resultaterne registreres.

Hvad er et Curly-træf?

 

– FOR OUR ENGLISH READERS –

Our Curly-meeting has been moved to the 20.-22. of August 2021

Bogense Strand Camping has kindly offered to move the total arrangement to the corresponding weekend 20.-22. of August 2021. This will also include the prebooking of cottages.

 

This years Curly-meeting will be held in the weekend of August 22.-23.
Download invitation here

Come and join us, wether it's as a participant or spectator. Everyone is welcome.

This meeting is centered at this adress:
Bogense Strand Camping
Vestre Engvej 11
5400 Bogense

This years Curly-meeting will be held in the beautiful surroundings on Funen based at Bogense Strand Camping.
All cottages at the campsite are reserved in advance untill March 1st 2020. Please contact Bogense Strand Camping on telephone +45 6481 3508 to make your cottage reservation. Remember to announce affiliation with Curly Coated Retriever.

Preliminary program:

Saturday August 22nd at 9.00
Obedience test (Brugsprøve), Official Working Test
Held in the area at Tarup-Davinde (45 min. drive from the campsite)

Satyrday evening
Evening party
Held at the campsite
Price: DKK 150,- per person.

Sunday August 23rd at 9.00
Certificate Show, Official competition in Rally-obedience
It will be taken into account that the activities are run concurrently, so it is possible to participate in both activities.

Remember to book your stay soon.
We look forward to be seeing you to a festive and joyfull weekend.

Further information will come later on.

 

IMPORTANT INFORMATION

If you aren't a member of the Danish Kennel Club (DKK)
If you are not a DKK member, you will need to create a user account on Hundeweb.dk to be able to enter the Working Test, Field test B, Rally-obedience competition and the Certificate Show at the Curly-meeting. If the formula reguires a DKK registration number, just type something random f.i. "none".

If your dog haven't got a pedigree from the Danish Kennel Club (DKK)
Then you need to bring a copy of the dogs pedigree (FCI recognized) and a copy of the ownership document. This is to ensure the results will get registrered.

2020  Raceledelsen for Curly Coated Retriever