Årsmøde 2020

Der indkaldes til årsmøde lørdag den 18. januar 2019 kl. 13.00 på adressen:
adresse følger senere

Dagsorden til årsmødet:
a) Valg af dirigent
b) Valg af referent
c) Valg af mindst to stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten)
d) Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde
e) Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt budget for indeværende år
f) Valg af
     – revisor samt revisorsuppleant
     – evt. medlem(er) og suppleant(er) til Raceledelsen
g) Behandling af indkomne forslag
h) Eventuelt
 

Valg til Raceledelsen for Curly Coated Retriever

Følgende medlemmer af Raceledelsen er på valg:
Mette Wolff Levinsen (modtager genvalg)

Forslag fra medlemmer til valg af nye Raceledelsesmedlemmer skal være DRK's sekretariat i hænde senest den 10. oktober 2019. Oplysning om opstillede kandidater bekendtgøres i klubbens medier senest den 1. december 2019. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater, skal supplerende valg ske på årsmødet.
 

Forslag til årsmødet

Forslag skal være Formand Mette Wolff Levinsen i hænde senest den 1. december 2019. Forslag sendes på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

2019  Raceledelsen for Curly Coated Retriever